Torre di Giano   琪亞諾白酒

Torre di Giano 琪亞諾白酒

等  級 : DOC

葡  萄 : Vermentino 50% - Grechetto 30% - Trebbiano 20%

酒精濃度 : 12.5%

 

評鑑紀錄 : GR: 2 glass – Bibenda: 3grapes – Veronelli: 2 stars

 

僅使用自流汁,稻稈色澤的新鮮白酒,帶有柑橘、白花及水果沙拉的清新香氣,搭配均衡的酸度,呈現細緻優雅的清爽口感。